آخرین روز عیدانه ی بیلچه

 

تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارین تا از این فرصت بی نظیر استفاده کنید

{"animation":"ticks","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.6","backgroundcolor":"#e8571e","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#001e3b","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#e3be32","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#0dbfb0","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}
44%-
7000 تومان 3900 تومان
15%-

براساس سایز

ساکولنت گاستریا

17000 تومان 14500 تومان
21%-
12000 تومان 9500 تومان
24%-
17000 تومان 13000 تومان
29%-
7000 تومان 5000 تومان