تخفیف های ویژه

50%-

براساس سایز

کاکتوس اچینوپسیس

20000 تومان 10000 تومان
44%-

براساس سایز

کاکتوس تیغ سگی

16000 تومان 9000 تومان
39%-
11000 تومان12000 تومان
38%-

باغبانی

آبپاش

8000 تومان 5000 تومان
15%-

باغبانی

بیلچه بزرگ

13000 تومان 11000 تومان
42%-
19000 تومان 11000 تومان
44%-
76%-

باغبانی

کود کاکتوس

4000 تومان 950 تومان